Ngôn ngữ

Tính năng

Rosa Business: 29 chỗ ngồi,
ghế 3+1 Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất.

Tính năng

Rosa Executive: 29 chỗ,
ghế da 2+2. Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất

Tính năng

Rosa Exclusive: 22 chỗ ngồi,
ghế 2+1. Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất.

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 40 tấn
Tải trọng kéo theo 32,45 tấn

Tính năng

Rosa Limousine Dcar: 19 chỗ ngồi,
ghế 2+1. Chiều dài tổng thể 7.730 mm.
Cửa sau tiện dụng, độc đáo duy nhất.

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 44 tấn
Tải trọng kéo theo 35,6 tấn

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 49 tấn
Tải trọng kéo theo 39,1 tấn

Tính năng

Tổng tải trọng kết hợp 50 tấn
Tải trọng kéo theo 38,6 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 12 tấn
Trọng tải hàng hóa 7,25 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 16 tấn.
Tải trọng hàng hóa 9 tấn

Tính năng

Trọng lượng toàn tải 24 tấn
Trọng tải hàng hóa 15 tấn

Tính năng

Thể tích bồn trộn: 6cu.m dạng trộn nước; 7m3 trộn nước và khô

Page 1 of 212
Top 096 175 3333