Ngôn ngữ

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT5
Dung tích: 3.908 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT5
Dung tích 3.908 cc
Làm mát bằng nước.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT4
Dung tích 3.908 cc
Làm mát bằng nước.
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Tính năng

Động cơ diesel: 4D34-2AT4
Dung tích 3.908 cc
Turbo tăng áp
Phun nhiên liệu trực tiếp.

Top 096 175 3333